Suomeksi |  På svenska |  In English

Selaa tai hae opinnäytteitä

Studies on the Genetics of Heart Failure

Perttu Salo

Heart failure is a complex clinical syndrome, most often caused by ischemic, hypertensive, and valvular heart disease. In this thesis, we studied how genetic variation contributes to hypertension and acute coronary syndrome, the most frequent causes of heart failure. We also studied the role of genetic variation in Takotsubo cardiomyopathy, a disease which still remains poorly understood...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.4.2018

Inchoative Emotion Verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Maximillian Murmann

The present thesis investigates the syntagmatic relations of certain Finnish emotion verbs that are formed by the derivational suffix -ua/-yä (e.g. suuttua ‘get angry’, pelästyä ‘get frightened). Prototypically, the suffix expresses reflexivity, but in the case of the “inchoative” emotion verbs, it indicates a change of state on behalf of the experiencer, from a non-emotional state to an...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.4.2018

Chromatographic and Mass Spectrometric Determination of Molecular Species of Short-Chain Triacylglycerols in Butterfat

Asmo Kemppinen

Short-chain triacylglycerols (SC-TAGs) comprise at least one esterified fatty acid with two to six carbon atoms. A high molar proportion of SC-TAGs in bovine milk fat (MF) is a unique feature among edible fats and oils and results in characteristic biological, chemical, physical, and technological properties of MF. Further, high content of SC-TAGs induces specific requirements for TAG an...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.4.2018

Reproductive health in women with childhood-onset type 1 diabetes in Finland

Lena Sjöberg

The aim of this study was to explore the development of reproductive health issues in women with childhood-onset type 1 diabetes (T1D) in Finland in recent decades, based on a large population-based cohort. The study cohort consists of 2327 women and two individually matched control persons without diabetes for each person in the cohort. The cohort is part of the DERI (Diabetes Epidemiol...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 27.4.2018

Kutsu todelliseen itseyteen : William Johnstonin mystiikan teologia

Raimo Kuismanen

Mitä meditaation ja mystisen kokemuksen avulla saavutetaan? Tuleeko ihminen todemmin omaksi itsekseen, avautuuko todellisuus syvemmin ja minkä uskonnon todellisuus? Tutkimuksen avulla selvitettiin Japanissa vaikuttaneen jesuiitta William Johnstonin (1925–2010) käsitys mystisen kokemuksen luonteesta. Hän osallistui buddhalais-kristilliseen uskontovuoropuheluun ja pyrki nykyaikaistamaan kr...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 28.4.2018

Electroweak phase transition in theories beyond the Standard Model

Tuomas Tenkanen

Non-perturbative analysis provides the most accurate information about the properties of the electroweak phase transition in the Standard Model of particle physics. In this thesis, we initiate similar non-perturbative studies for three theories of physics beyond the Standard Model. Properties of the phase transition are important for both obtaining reliable predictions for potential grav...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 3.5.2018

Making Finnish universities complete organisations - Aims and tensions in establishing tenure track and research profiles

Maria Pietilä

In this dissertation I examine the transformation of Finnish university organisations. The global science policy emphasis on research excellence and the construction of universities as competitors in the higher education and research market have encouraged universities to coordinate their research activities and to develop career paths for academics. Globally-spread policy trends define ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 3.5.2018

Diversity of microfungi preserved in European Palaeogene amber

Elina Kettunen

Fungi are one of the most diverse groups of organisms, but their fossil record is scarce compared with that of plants and animals. However, many fossils of microfungi have survived as inclusions in amber, which is fossilized resin produced by ancient trees millions of years ago. Some of these fossils were already discovered and described during the 19th century. There are important sourc...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Magnus Lindberg - Musical Gesture and Dramaturgy in Aura and the Symphonic Triptych

Takemi Sosa

The Finnish composer Magnus Lindberg (b. 1958) is one of the leading figures in the field of contemporary classical music. Curiously, despite the fascinating characteristics of Lindberg’s works and the several interesting subjects his music brings up, his works have not been widely researched. This study, "Magnus Lindberg: Musical Gesture and Dramaturgy in Aura and the Symphonic Triptych...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Toxic and bloom-forming Baltic Sea cyanobacteria under changing environmental conditions

Jonna Teikari

The Baltic Sea is a shallow brackish water ecosystem. It is naturally prone to eutrophication, and massive cyanobacterial blooms are an annual phenomenon in this region. Blooms are toxic to humans and animals, and cause economical losses and harm for recreational users. Almost all cyanobacteria are photoautotrophic organisms, and many bloom-forming Baltic Sea cyanobacteria can additional...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Delays in the treatment of status epilepticus - effect on outcome

Leena Kämppi

Status epilepticus (SE), i.e. prolonged epileptic seizure, is a life-threatening medical emergency, which is associated with high mortality and morbidity. International guidelines suggest early and efficient treatment. Thus, long duration of SE is one of the main predictors of poor prognosis and the only prognostic factor that can be affected by shortening the delays in the treatment. Ho...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Hallinnan rajoilla : Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä

Peppi Saikku

Vaikeasti työllistyvät ovat henkilöitä, joiden työllistyminen on vaikeaa työttömyyden pitkittymisen tai terveydellisten tai sosiaalisten syiden takia. Ryhmän työllistymisen edistäminen ylittää perinteisiä politiikka-, hallinto- ja palvelurajoja. Työttömien aktivointipolitiikan lisäksi se koskettaa kuntoutus- ja työkykypolitiikkoja ja asettuu näiden raja-alueelle. Tutkimuksen kohteena on ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Diversity and Health in the Population - Findings on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland

Shadia Rask

The health of individuals and populations is in many ways affected by migration. Migration impacts not only individual persons and families moving from one country to another, but also communities and populations in origin, destination and transit countries, and even successive generations. Empirical evidence on the health of migrants is abundant, but mixed. Large differences are found b...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 4.5.2018

Lisää »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

Lue opinnäyte »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

Lue opinnäyte »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

Lue opinnäyte »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

Lue opinnäyte »

Lisää »