Suomeksi |  På svenska |  In English

Selaa tai hae opinnäytteitä

Application of satellite image time series and texture information in land cover characterization and burned area detection

Jinxiu Liu

Land cover is critical information to various land management and scientific applications, including biogeochemical and climate modeling. In addition, fire is an essential factor in shaping of vegetation structures, as well as for the functioning of savanna ecosystems. Remote sensing has long been an important and effective means of mapping and monitoring land cover and burned area over ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 28.9.2017

Phospholipids in equine summer eczema and its therapy

Raija Hallamaa

Summer eczema is one of the most common diseases that causes discomfort and impairs the quality of life of horses worldwide. The lack of a feasible treatment has made this recurrent, insect hypersensitivity-linked allergic pruritus a challenge for veterinary medicine. The first aim of this study was to examine serum phospholipids and their use in the therapy of summer eczema by using an ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla

Marja-Liisa Samppala

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ilmiötä. Tutkimuksen teoreettisessa taustassa kuvataan työpaikalla tapahtuvan oppimisen käsitettä, työelämää oppimisympäristönä ja muuttuvaa oppimista koulun ja työpaikan rajapinnalla. Tutkimuskysymykset kohdistuvat opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen käsityksiin ja merkittäviin oppimiskokemuksii...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Cancer risk among women treated with levonorgestrel-releasing intrauterine system or endometrial ablation for heavy menstrual bleeding

Tuuli Soini

Heavy menstrual bleeding (HMB) is a common problem affecting up to one-third of women in their reproductive years. Modern intrauterine treatment modalities for HMB, namely levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) and endometrial ablation, have changed significantly the management of HMB and resulted in a marked decrease in the number of hysterectomies in many countries. Des...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Hypercyclicity of Derivations and Optimal Growth of Frequently Hypercyclic Harmonic Functions

Clifford Gilmore

Linear dynamics has been a rapidly evolving area of research since the late 1980s. Its central notion is known as hypercyclicity and many natural continuous linear operators turn out to be hypercyclic. This study is concerned with the hypercyclic and frequently hypercyclic properties of particular classes of operators. The first article of this thesis investigates the dynamics of commuta...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Holocene temperature trends in the Northern Hemisphere extratropics

Yurui Zhang

As the latest epoch of the Earth’s history, the Holocene is commonly defined as the last 11.7 ka BP (hereafter referred to as ka) and represents a new phase, encompassing the time span of human civilization. The last deglaciation lasted well into the Holocene, implying that the early Holocene was characterized by a large-scale reorganization with transitions in various components of the ...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Condition-dependence of fitness-related traits in the Glanville fritillary butterfly

Luisa Woestmann

With increasing global warming and habitat fragmentation, environmental conditions are becoming more variable, and the risk and prevalence of diseases may increase in nature. As a consequence, many species have to adapt or respond to rapid changes in their environment. Ectotherms, such as insects, are thought to be especially prone to such changes and thus are interesting and relevant sp...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 29.9.2017

Punainen eskatologia - Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti

Martti Ajo

Teologian tohtori Sigfrid Sirenius (1877–1961)oli modernien kristillis-sosiaalisten aatteiden pioneeri ja Suomen setlementtiliikkeen perustaja. Jumalan valtakunta ja työväenliike liittyivät yhteen Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää hänen Jumalan valtakuntaa ja työväenliikettä koskenutta ajatt...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 30.9.2017

Archaeology of Finnish wetlands - With special reference to studies of Stone Age stationary wooden fishing structures

Satu Koivisto

This study seeks to draw attention to the lack of knowledge of and the small amount of research dealing with archaeological cultural resources in Finnish wetlands, as well as to demonstrate its huge scientific and interpretative potential. To this end, the study presents a compilation of Finnish wetland archaeological sites, contextualizes and evaluates them with the help of archaeologic...

Lue väitöskirja »

Väitöstilaisuus: 30.9.2017

Lisää »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

Lue opinnäyte »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

Lue opinnäyte »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

Lue opinnäyte »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

Lue opinnäyte »

Lisää »