Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Ecological factors shaping immune response and related life-history traits in the Glanville fritillary butterfly

Elena Rosa

Variation in biotic and abiotic ecological factors unavoidably shapes the life history of living organisms. The ability to integrate environmental cues and respond adequately can mark the difference between life and death. Phenotypic plasticity consists of a rapid response to variation in environmental variables, and it entails the ability of one genotype to generate multiple phenotypes ...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

Mechanisms of cell invasion and fibrovascular complications in cancer and diabetic retinopathy

Erika Gucciardo

Invasion of the extracellular matrix (ECM) and dissemination via the lymphatic and blood circulation are key events in tumour progression. These events involve biological processes where responses to growth stimuli, cytoskeletal and ECM remodelling are interconnected. Plasticity of cell invasion is used as a way to cope with the tumour microenvironment that is continuously changing as a ...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

CHARACTERIZATION OF ANGPTL3 DEFICIENCY AND MOLECULAR MECHANISMS OF ANGPTL3 DEFICIENCY-INDUCED HYPOLIPIDEMIA

Anna Tikka

Väitöstyön tarkoituksena oli tutkia ANGPTL3 puutoksen aiheuttamia muutoksia ihmisessä rasva-aineenvaihdunnan osalta kliinisesti, populaatiotasolla sekä solutasolla. ANGPTL3 proteiinin on osoitettu säätelevän lipoproteiinilipaasin (LPL) toimintaa ja siten osallistuvan maksasta sekä ohutsuolesta syntetisoitujen kolmiarvoisten (triglyseridi, TG) rasvojen poistoon verenkierrosta. ANGPTL3 toi...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

Provenance and sedimentology of Red Clay and loess in northern China

Yuan Shang

Red Clay and overlying loess-palaeosol sequences are typical for the area in northern China that is known as the Chinese Loess Plateau (CLP). These primarily aeolian sediments provide one of the best terrestrial archives of Neogene-Quaternary climate change, and their formation has been linked to the uplift of the Tibetan Plateau, the progressive aridification of East Asia and the onset ...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

Utilizing Value Chain Analysis to Understand the Challenges of Tomato Farmers in Ghana: A Case Study of Matsekope

Chantal den Broeder

The first objective of this dissertation is to identify and analyze the challenges encountered by Ghanaian tomato farmers when they cultivate and sell their crop. Set within the context of low, national productivity in the tomato sector, this dissertation focuses on a case study of the village of Matsekope, located in one of the three main tomato-producing regions in Ghana. Both the cult...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

Characterization of Lactobacillus pili and the niche-adaptation factors of intestinal Lactobacillus ruminis

Xia Yu

The mammalian gut microbiota is composed of autochthonous species that permanently colonize the host intestine, and of allochthonous species that are only transiently able to occupy the intestinal environment. In this thesis research, Lactobacillus ruminis and Lactobacillus rhamnosus GG were investigated as paradigms for each type of microbe–host interaction, with special emphasis on the...

View thesis »

Public examination: 19.1.2018

Runolaulun poetiikka : Säe, syntaksi ja parallelismi Arhippa Perttusen runoissa

Jukka Saarinen

Tutkimuksessa käsittellään vienankarjalaisen runonlaulaja Arhippa Perttusen (1769–1841) runojen kieltä ja poetiikkaa. Aineiston muodostavat kaikki häneltä tallennetut tekstit, yhteensä liki 6000 säettä kertovia runoja, loitsuja, lyriikkaa ja mietelmärunoja. Aihetta lähestytään sekä folkloristisesta yksittäisen perinteentaitajan tutkimuksen näkökulmasta että lingvistisen, kielellisiä ja p...

View thesis »

Public examination: 20.1.2018

Challenges of Expertise and Organizational Learning during the Digital Transformation of Forensic Fingerprint Investigation

Virpi Mustonen

The focus of the present dissertation is on personal and collaborative expertise in fingerprint examination, and the carrying out of interventions supporting the organizational transformation of forensic practices of learning and working. The study took place in the context of the digital transformation of fingerprint examination that involved moving from individuals working with real ph...

View thesis »

Public examination: 20.1.2018

Utopioiden arkipäivää - Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011

Riikka Haapalainen

Moni osallistavan taiteen prosessi on määritelmän mukaan utooppinen: toivon ilmaus jostain ihmiset liikkeelle saavasta paremmasta. Toivo voi ilmetä esimerkiksi välittämisenä ja avunantona, ilmaisena ruokana ja palveluina tai yllättävinä lahjoina – aivan kuten väitöstutkimukseni teosesimerkeissä. Tutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla taideteos kuljettaa osallistujansa osaksi arjen muuto...

View thesis »

Public examination: 26.1.2018

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentoint

Kati Rintakorpi

Tarkastelen tässä väitöskirjassa varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa dokumentointia ja siihen liittyvää pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Dokumentoinnilla tarkoitan toiminnan tallentamista ja pedagogisella dokumentoinnilla varhaiskasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä dokumenttien avulla. Tutkin, minkälaiseen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin pedagoginen dokumentointi liittyy ja m...

View thesis »

Public examination: 26.1.2018

BMP/Dpp signaling and epithelial morphogenesis in Drosophila development

Jinghua Gui

In this thesis, I mainly investigate how BMP/Dpp signaling is involved in development of the early pupal wing of Drosophila, and the mechanisms coupling Dpp signaling with morphogenesis.

View thesis »

Public examination: 26.1.2018

Poseeramisia ja itsensä ylittämisiä. - Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa

Marja Silde

Väitöskirjassa tarkastellaan habituksen esteettistä muokkaamista jokapäiväisen elämän sekä teatterin käytännöissä. Työssä analysoidaan rinnakkain helsinkiläisten niin kutsuttujen futuristiklubbaajien taiteenomaisessa käytännössä (n. 1981-1985) ja Jouko Turkan näyttelijäkoulutuksessa (1981-1985) vallinneita ruumiin tuottamisen tapoja kulttuurisena esityksenä ja vastauksena kaupunkikulttuu...

View thesis »

Public examination: 27.1.2018

PAIN SENSITIVITY AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE PAIN EXPERIENCE AFTER BREAST CANCER TREATMENTS

Reetta Sipilä

Breast cancer is the most common cancer among women in the Western world. In Finland, approximately 5000 women are diagnosed with breast cancer each year. Due to advances in treatments, disease prognosis has improved markedly. Pain after breast cancer treatments is a common adverse symptom. The purpose of this prospective study was to identify factors associated with the pain experience ...

View thesis »

Public examination: 27.1.2018

More »

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta

Laine, Annina / 27.04.2017

AGGREGAATTORIT ÄÄNITTEIDEN DIGITAALISESSA JAKELUSSA Tekijänoikeuslainsäädännön ja verotuksen näkökulmasta Laine, Annina Tiivistelmä/Referat – Abstract Internet ja digitaalitekniikan kehitys on mullistanut musiikkialaa merkittävästi ja huomattava osa äänitteistä siirtyy nykyään kuuntelijalle digitaalisessa muodossa. Kuluttajille äänitemarkkinoiden digitalisoituminen merkitsee, että mus...

View thesis »

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä

Korhonen, Sofie / 27.04.2017

Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Korhonen, Sofie Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sofie Korhonen Työn nimi / Arbetets titel – Title Kartellivahingon määrän todistaminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Oppiaine /Läroämne – Subject Oikeustalo...

View thesis »

The Patent Economics of Synthetic Biology

Bützow, Alexander / 27.04.2017

The Patent Economics of Synthetic Biology Bützow, Alexander Kyseinen työ tutkii uutta bioteknologian muotoa, synteettistä biologiaa, ja sen suhdetta eurooppalaiseen immateriaalioikeuteen, erityisesti patenttioikeuteen. Tutkielman keskeiset kysymykset koskevat sen selvittämisestä, onko 1) synteettisen biologian keksinnöt systeemisesti soveltumattomia nykyiseen patenttioikeuteen, ja 2...

View thesis »

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona

Sotamaa, Rasmus / 27.04.2017

Vastuun rajoittaminen asianajotoimeksiantosopimukseen perustuvan vastuunhallinnan keinona Sotamaa, Rasmus Asianajajan mahdollisuuksiin rajata vastuutaan on perinteisesti suhtauduttu varovaisen torjuvasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Torjuvan suhtautumisen perusteet on usein liitetty asianajotoiminnan erityiseen luonteeseen. Vastuunrajoitukset on nähty erityisesti asianaja...

View thesis »

More »