Pro gradu -blankett för E-thesis

Fas 2/4: Inmatning av uppgifter

Var god och fyll i åtminstone de obligatoriska fälten. Rubrikerna för de oblikatoriska fälten är skrivna med fet stil och föregås av en asterisk (*). Förklaringarna för varje fält finns i samband med fältet i fråga inom parentes och kursiverade. Då du har fyllt i blanketten, tryck på knappen nere på sidan där det står "Kontrollera uppgifterna", varvid du förflyttas till granskningssidan. På den kan du skriva ut uppgifterna du fyllt i. Vid behov kan du gå återvända till den föregående sidan för att rätta till eventuella misstag. Använd inte STORA BOKSTÄVER. Om det uppstår problem eller du vill ge feedback, var god och kontakta E-thesis (e-thesis@helsinki.fi, tfn 02941 44584).

Person- och kontaktuppgifter
* Efternamn:
* Förnamn:
  Telefon:
  E-postadress:
Uppgifter om arbetet
* Titel:
  Undertitel:
  Alternativ titel:
  (Den alternativa titeln är på finska, om avhandlingen är på främmande språk, eller på engelska, om avhandlingen är på svenska)
Platsen där arbetet skrivits
* Fakultet och institution:
 
  Avdelning:
  (Fakulteten och institutionen som godkänt ditt arbete. Eventuell avdelningen kan skrivas in i avdelningsfältet. Skriv namnet på avdelningen på det språk (svenska finska eller engelska) som själva arbetet skrivit på.)
Datum då arbetet godkänts
* Dag: * Månad: * År:
* Arbetets språk:
* Typ av arbete:
* Vitsord:
Handledare
Namn: (släktnamn, förnamn) Namn: (släktnamn, förnamn) Namn: (släktnamn, förnamn)
Sammanfattning
(Sammanfattning på ett inhemskt språk::
(Sammanfattning på svenska eller finska. Lämna en tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in sammanfattningen särskilt för detta fält eller kopiera den från något annat ställe.)
Sammanfattning på engelska:
(Sammanfattning på engelska. Lämna en tom rad mellan styckena. Du kan antingen skriva in sammanfattningen särskilt för detta fält eller kopiera den från något annat ställe.)