Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Lämna in din pro gradu-avhandlingen för granskning och publicera den i E-thesis

Humanistiska fakulteten

Här beskrivs hur du lämnar in din pro gradu-avhandling i pdf-format för granskning i E-thesis. Om du vill ha ytterligare anvisningar se länkarna längst ner på sidan.

Obs! Om du vill föra in en redan godkänd pro gradu (eller licenetiatavhandling) i E-thesis, fyll i E-thesis pro gradu-blankett och lämna in ett undertecknat publiceringsavtal till Helsingfors universitets huvudbibliotek.

Hur du lämnar in din pro gradu-avhandling för granskning

 1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Fornamn_Pro_gradu_aret) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det. Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
 3. Logga in på pro gradu-blanketten (länk nedan) med ditt användarnamn vid universitetet (på adressen helsinki.fi) och fortsätt ett steg i taget. Du kan kopiera in beskrivningen och sammandraget på blanketten. När du har sparat avhandlingen går den vidare i granskningsprocessen.
 4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.
 5. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
  Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

 

Humanistiska fakultetens inlämningsblankett

 

Arkivering och webbpublicering

Sammandrag av godkända pro gradu-avhandlingar är offentliga och publiceras i E-thesis. Också avhandlingen är offentlig och den arkiveras så att den kan läsas på universitetets bibliotek.

Om du godkänner avtalet om webbpublicering, publiceras din avhandling också i E-thesis som är universitetets databas för examensarbeten och den blir då öppet tillgänglig på internet. Beslutet om webbpublicering fattar du separat när du får meddelandet om publiceringsmöjligheten efter att din avhandling har godkänts.

Om du godkänner avtalet om webbpublicering kommer din avhandling att vara öppet tillgänglig och sökbar t.ex. med Google. Humanistiska fakultetens rekommendation är att man ger tillstånd till öppen publicering. På så sätt ger du ditt arbete det värde det förtjänar och hjälper andra pro gradu-författare och andra som är intresserade av ämnet.

I Verkkari finns en artikel om nyttan av webbpublicering (bibliotekens webbtidning).

Plagiatkontrollprogrammet Urkund

Avhandlingar som förs in i E-thesis med blanketten granskas i enlighet med rektorns beslut i plagiatkontrollprogrammet Urkund. Programmet sammanställer en rapport som handledaren läser. Du får ett meddelande per e-post när rapporten är färdig. Via en länk i meddelandet kan du besluta om du vill att din avhandling ska ingå i Urkunds textdatabas.

Humanistiska fakulteten rekommenderar att avhandlingarna sparas i Urkund, det är en garanti för att ditt arbete inte plagieras. Du kan spara ditt arbete i Urkund, även om du inte samtycker till öppen webbpublicering.

Studenter har rätt att på begäran se Urkund-rapporterna om sina avhandlingar.

Hjälp i olika situationer

·         Om du har problem med att spara avhandlingen eller med publiceringen kan du kontakta följande personer som ansvarar för praktiska frågor kring Humanistiska fakultetens examensarbeten vid din institution:

 • Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning fhkt-gradut[at]helsinki.fi (Säde Stenbacka (sade.stenbacka[at]helsinki.fi), Tarja Vuorimaa (tarja.vuorimaa[at]helsinki.fi))
 • Institutionen för världens kulturer Jani Penttilä (jani.penttila[at]helsinki.fi)
 • Institutionen för moderna språk nykykielet-graduasiat[at]helsinki.fi
 • Finska, finskugriska och nordiska institutionen norsu-gradut[at]helsinki.fi

·         Frågor om hur du sparar avhandlingen och om publiceringen kan du också skicka till biblioteket, adress e-thesis@helsinki.fi

·         Universitetets HelpDesk kan också besvara frågor om pdf-formatet (tfn 02941 55555)

Nyttiga länkar: