Suomeksi |  På svenska |  In English

Anvisningar

Publicering av pro-gradu-avhandlingar och licentiatavhandlingar i E-thesis

Juridiska fakulteten

Med hjälp av de här anvisningarna kan du ladda upp en pdf-version av din pro gradu-avhandling. Klicka på länkarna i slutet av sidan om du behöver ytterligare anvisningar.

 1. Konvertera avhandlingen med titelblad och sammandrag till pdf-format, ge filen ett namn (utan åäö och specialtecken Efternamn_Fornamn_Pro_gradu_aret) och spara den. Om du behöver hjälp, läs anvisningen nere på sidan. Obs! Pdf-dokumentet får inte ha några begränsande inställningar, t.ex. utskriftsmöjligheten inaktiverad.
 2. Aktivera din Office 365-postlåda, om du har inte gjort det.  Avhandlingen kan inte lämnas utan fungerande helsinki.fi -postlådan.
 3. Logga in med universitetets användarnamn på blanketten för uppladdning av en pro gradu-avhandling och fortsätt steg för steg:

  • Fyll i en beskrivning av ditt examensarbete i fältet på blanketten. Fyll i fältet Sammandrag en gång till om ditt examensarbete innehåller ett sammandrag också på ett annat språk.
  • Hämta pdf-filen med ditt examensarbete.
  • Godkänn avtalet om publicering om du vill att ditt arbete publiceras på webben (i E-thesis).
  • Kontrollera att uppgifterna är korrekta och slutför uppladdningen – eller korrigera uppgifterna vid behov.
  • Efter uppladdningen kommer examensarbetet att behandlas av biblioteket, vilket sker när det har godkänts av fakulteten.
 4. När granskningen är färdig, får du ett meddelande om publiceringen av din avhandling på nätet.
 5. Obs. Informationen sparas och e-posten skickas till den användaren son har loggat sig in till systemet. 
  Upplåt aldrig ditt användar-id eller dina lösenord till någon annan!

 

Juridiska fakultetens inlämningsblankett

Efter uppladdningen kommer examensarbetet att behandlas av biblioteket, vilket sker när det har godkänts av fakulteten.

Arkivering eller webbpublicering

Om du inte godkänner avtalet om webbpublicering i samband med uppladdningen, arkiveras pdf-versionen av din pro gradu-avhandling. Den kan bara användas på plats i biblioteket (endast sammandraget publiceras i E-thesis).

Om du godkänner avtalet om webbpublicering, är din pro gradu-avhandling tillgänglig på nätet och kan t.ex. sökas med Google.

Om ditt examensarbete anknyter till ett företags eller en organisations verksamhet, lönar det sig att separat komma överens om webbpubliceringen med en representant för företaget eller organisationen.

Hjälp när problem uppstår

Ta kontakt med biblioteket om du stöter på problem med uppladdningen eller publiceringen på nätet: digitutkielmat@helsinki.fi

Du kan också rådfråga HelpDesk om konverteringen till pdf (tel. 02941 55555).

 

OBS. Om du vill lämna in en pro gradu-avhandling som har redan godkänts, var god och fyll i E-thesis pro gradu blankett och skicka in en undertecknad publiceringsavtalsblankett till E-thesis.

 

Länkar