Suomeksi |  På svenska |  In English

Instruktioner för den som granskar avhandlingar

E-thesis systemet skickar ett meddelande till dig som granskar avhandlingen när bedömningsprocessen börjar. I e-postmeddelandet finns en direkt länk till avhandlingen som skall bedömas. Du kan alltid komma åt uppgifterna i systemet på sidan "Arbetsprocesser ". När du är inloggad på sidan ser du alla dina aktiva bedömningsprocesser.

Under arbetets uppgifter hittar du bland annat länkar till en PDF-version av arbetet och till en Urkund-rapport ifall den hör till bedömningsprocessen. På sidan ser du också den aktuella informationen som finns på bedömningsblanketten. Granskaren kommer åt att göra i ändringar i blanketten genom att trycka på ikonen ”Redigera bedömning”. När du använder ”Redigera bedömning” låser den blankettens användning för dig så att den andra granskaren inte samtidigt kan göra ändringar till bedömningsblanketten. Om den andra granskaren öppnar blanketten samtidigt får hen ett meddelande om att blanketten är i bruk och låst samt vem som för tillfället använder blanketten. Bedömningsblanketten kan åter användas när den som använt blanketten för bedömning sparar eller ångrar sina ändringar eller när blanketten varit i bruk i 60 minuter utan att någon sparat/ångrat sina ändringar. 

De som granskar avhandlingen gör det turvis. Varje gång man sparar bedömningsblanketten räknas det som en mellanetapp. När själva bedömningen är klar godkänner granskaren bedömningen genom att trycka på "Godkänd bedömning". Att godkänna innehållet betyder att granskaren som är inloggad inte mera vill eller kan göra ändringar till bedömningen. Om den andra granskaren ännu efter detta gör ändringar i bedömningen måste bedömningen godkännas på nytt med ändringarna. Oftast räcker det att godkänna bedömningen endast en gång. När båda granskarna har godkänt bedömningen med samma innehåll går bedömningen automatiskt vidare till nästa steg i processen. Granskarna får också en PDF-version av bedömningen per e-post.

Inloggning med HU:s användarrättigheter

Du loggar in i systemet genom att använda länken som skickats till dig per e-post. Efter inloggning kommer du direkt till sidan med avhandlingen som skall bedömas. Alternativt kan du använda dig av sidan ethesis.helsinki.fi genom att gå till "Login (UH)" / "Kirjautuminen (HY)" länken. Om du har användarrättigheter till HU:s IT-system skall du välja "Logga in med Helsingfors universitets användarnamn". Även om du har så kallad lättbehörighet (kevyttunnus) skall du använda samma länk. När du loggar in via nätsidan kommer du till "Arbetsprocesser"-sidan har en lista med alla aktiva avhandlingar/bedömningar (se nedan för närmare direktiv).

Registrering och inloggning av en utomstående granskare  

Personer som inte har användarrättigheter till Helsingfors universitet (eller lättbehörighet) måste registrera sig på E-thesis. En representant för fakultetet/institutionen skickar via E-thesis systemet en inbjudan om registrering i E-thesis till personen i fråga. Skapandet av användarrätten görs enligt instruktionerna i e-postmeddelandet.

Arbetetsprocesser

Arbetsprocesser-tabellen visar alla avhandlingar som den inloggade användaren har under behandling.

Till bedömningen av avhandlingen kommer man genom att klicka på "Under bedömning” eller på avhandlingens namn.

Granskaren har aldrig information i "Uppdrag i polen"- tabellen. Granskaren kan inte heller skicka avhandlingen tillbaka till behandlingskön. 

För att återgå till sidan "Arbetetsprocesser" klickar man på länken som finns uppe i balken. Länken syns endast för inloggade användare.

Avhandlingens uppgifter

Allmän information

Rubriken för sidan är avhandlingens namn och under den kan du se författaren(na). Under rubriken allmän information hittar du länkar till dokument som är kopplade till avhandlingen. Du hittar också Urkund rapporten (ej kandidatavhandlingar) och sista dagen när bedömningen bör vara klar.

Kommentarer till bedömningen

Granskarna kan skriva anteckningar och kommentarer till varandra som endast är i bruk för granskarna och deras interna kommunikation. Kommentarerna raderas när avhandlingen fått sin slutliga bedömning.

Granskare

Ett kryss i rutan "Godkänd" betyder att ifrågavarande granskare har godkänt innehållet i bedömningsblanketten.

Information om bedömningen

"Instruktioner för bedömningen” länken för vidare till fakultetens/institutionens instruktioner för bedömning av avhandlingar.

Den viktigaste funktionen under ”Information om bedömningen” är bedömningsblanketten och de uppgifter som är kopplade till blanketten. E-thesis systemet innehåller flera olika bedömningsblanketter som är planerade enligt de olika fakultetens behov. Blanketten kan innehålla en matris, textfält, rullgardinsmenyer och flervalsrutor.

Ifall man endast godkänner ett vitsord per kriterium i bedömningsmatrisen har det valda vitsordet en grå bakgrund. Ifall matrisen godkänner olika vitsord för olika granskare är vitsorden färgkodade enligt färgen på den första rutan i ”Granskare”- tabellen. Ifall båda granskarna har valt samma bedömning är rutans bakgrundsfärg svart.

 

Granskaren kan bearbeta bedömningen genom att klicka på "Redigera bedömning". Genom att klicka på knappen låser du blanketten för andra inloggade användare. Blanketten är tillgänglig för andra när du sparat ändringarna i blanketten eller om du återgår till ”Arbetets uppgifter"-sidan. Ifall användaren som låst blanketten inte gör något eller stänger webbrowserns mellanblad utan att spara ändringarna öppnas blanketten för andra efter 60 minuter.

Den andra granskaren ser på "Arbetets uppgifter" -sidan information om vem som låst bedömningsblanketten och när blanketten låsts för andra användare.

OBS!

Om du bearbetar bedömningsblanketten längre än 60 minuter går ändringarna inte att spara eftersom blanketten ”öppnas” för andra användare. Om man skriver längre texter t.ex. motiveringar lönar det sig att skriva dem först i ett annat program och sedan kopiera in dem i blanketten. Alternativt kan man även komma ihåg att spara texten med jämna mellanrum (< 60 minuter). 

Godkännande

När man godkänner bedömning låses bedömningen för den inloggade granskaren. Blanketten är igen tillgänglig för granskaren ifall den andra granskaren (eller en av de andra granskarna) ändrar på bedömningens innehåll. Båda granskarna (alla) måste alltså godkänna en bedömning som har exakt samma innehåll för att processen skall gå vidare till fakulteten/institutionen för godkännande.

E-post

Systemet sänder e-post till granskaren/användaren när:

  • när avhandlingen lämnats in för bedömning
  • när någon av granskarna har godkänt bedömningen (skickas inte till den som godkänt granskningen)
  • När någon av granskarna bearbetat en redan godkänd bedömning (skickas till de granskare som redan godkänt bedömningen)
  • när bedömningen av avhandlingen är klar och avhandlingen har flyttats över till följande punkt i processen